Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2018

Holmöarna, Bottniska viken, 1989–2017

Mustamäki, Noora; Olsson, Jens; Franzén, Fredrik; Förlin, Lars; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Danielsson, Sara; Nyberg, Elisabeth

Nyckelord

miljöövervakning; kustfisk; Holmön; integrerad kustfiskövervakning

Publicerad i

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2018, nummer: 2018:2
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser