Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2018

Kvädöfjärden, Egentliga Östersjön, 1989–2017

Mustamäki, Noora; Olsson, Jens; Franzén, Fredrik; Förlin, Lars; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Danielsson, Sara; Nyberg, Elisabeth

Nyckelord

kustfisk; övervakning; Östersjön

Publicerad i

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2018, nummer: 2018:3
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet