Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2018

Torhamn, södra Egentliga Östersjön, 2002–2017

Mustamäki, Noora; Olsson, Jens; Franzén, Fredrik; Förlin, Lars; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Danielsson, Sara; Nyberg, Elisabeth

Nyckelord

Torhamn; integrerad kustfiskövervakning; kustfisk; miljöövervakning

Publicerad i

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2018, nummer: 2018:4
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser