Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2017

Utvärdering av videoteknik som visuell undervattensmetod för uppföljning av marina naturtyper och typiska arter : metodsäkerhet, precision och kostnader

Gullström, Martin; Sundblad, Göran; Mörk, Erik; Lilliesköld Sjöö, Gustaf; Naeslund, Mona; Halling, Christina; Lindegarth, Mats

Publicerad i

Havs- och vattenmyndighetens rapport
2017, nummer: 2017:8ISBN: 978-91-87967-56-6
Utgivare: Havs- och vattenmyndigheten