Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2017

Fjällbacka (Västerhavet) 1989-2016

Förlin, Lars; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Ericson, Ylva; Ek, Caroline; Faxneld, Suzanne; Danielsson, Sara; Nyberg, Elisabeth; Olsson, Jens; Franzén, Fredrik

Nyckelord

fjällbacka; integrerad kustfiskövervakning; kustfisk; miljöövervakning

Publicerad i

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2017, nummer: 2017:1
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet