Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2017

Kvädöfjärden (Egentliga Östersjön) 1988-2016

Ericson, Ylva; Olsson, Jens; Franzén, Fredrik; Förlin, Lars; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Danielsson, Sara; Nyberg, Elisabeth; Ek, Caroline

Nyckelord

integrerad kustfiskövervakning; Kvädöfjärden; nationell miljöövervakning

Publicerad i

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2017, nummer: 2017:3
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser