Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2017

Renskötsel i Sverige : en ekonomisk analys av användningen av GPS och anpassad skogsskötsel

Valinger, Erik; Berg, Staffan; Lind, Torgny

Nyckelord

renskötsel; GPS; scenarier; skogsbruk; markanvändning

Publicerad i

Fakta. Skog
2017, nummer: 2017:11
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet