Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2006

Litteraturstudie och omvärldsanalys över trävetenskap om Pinus contorta var. latifolia

Temnerud, Erik; Terziev, Nasko

Publicerad i


Utgivare: Department of Wood Science, SLU

   SLU författare

  • Terziev, Nasko

   • Institutionen för skogens produkter, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Skogsvetenskap

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/9631