Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2018Öppen tillgång

Galtfjärden (Egentliga Östersjön) 2002–2017

Mustamäki, Noora; Tärnlund, Susanne; Holliland, Per; Blass, Martina; Landfors, Fredrik; Thunell, Viktor

Nyckelord

Galtfjärden; Stockholms län; Uppsala län; indikatorer; kustfiskövervakning; miljöstatus

Publicerad i

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2018, nummer: 2018:2Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser