Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Bedömningsgrunder för fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag : Förslag till revidering av föreskrift HVMFS 2013:19

Fölster, Jens; Djodjic, Faruk; Huser, Brian; Moldan, Filip; Sonesten, Lars

Nyckelord

ekologisk status; sjöar; vattendrag; bedömningdgrunder

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2018, nummer: 2018:10
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö