Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2006

Ädellövskogen och ekonomin

Boman Mattias, Mattsson Leif

Publicerad i

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift (KSLAT)
2006, Volym: 145, nummer: 5, sidor: 15-19
Utgivare: Åke Barklund