Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2018Öppen tillgång

Asköfjärden (Egentliga Östersjön) 2005–2017

Flink, Henrik; Mustamäki, Noora; Adill, Anders

Nyckelord

kustfiskövervakning; Asköfjärden

Publicerad i

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2018, nummer: 2018:3
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet