Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2016/2017 : årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark

Linefur, Helena; Norberg, Lisbet; Kyllmar, Katarina; Andersson, Stefan; Blomberg, Maria

Nyckelord

växtnäringsutlakning; kväve; fosfor; avrinningsområden; typområden; jordbruk

Publicerad i

Ekohydrologi
2018, nummer: 155
Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet