Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Växtnäringsförluster från åkermark 2016/2017 : årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Observationsfält på åkermark

Linefur, Helena; Norberg, Lisbet; Andersson, Stefan; Blomberg, Maria

Nyckelord

växtnäringsutlakning; kväve; fosfor; observationsfält; odling; jordbruksmark

Publicerad i

Ekohydrologi
2018, nummer: 156
Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet