Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2018

Evidensbaserad design av utemiljö i vårdsammanhang : En forskningssammanställning

Bengtsson, Anna; Oher, Nina; Åshage, Anna; Lavesson, Lillian; Grahn, Patrik

Nyckelord

evidensbaserad design; utemiljö; vård; rehabilitering

Publicerad i

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2018, nummer: 2018:17
ISBN: 978-91-576-8956-6
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap