Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2015 : slutraport

Eriksson, Stefan; Wallertz, Kristina; Karlsson, Ann-Britt

Nyckelord

beläggningsskydd, gran, hylastes, hylobius, insekticid, markberedning, mekaniska plantskydd, snytbagge, plantor

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
2018, nummer: 16
Utgivare: Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet