Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2017Öppen tillgång

Samodla kornsorter... och minska bladlusangreppen.

Ninkovic, Velemir; Eggers, Sönke; Dahlin, Iris; Glinwood, Robert; Bergkvist, Göran; Ganeteg, Ulrika

Sammanfattning

Samodling av specifika sortkombinationer mobiliserar kornets försvar mot bladlöss, vilket kan vara en viktig del av ett förebyggande växtskydd i ekologisk produktion. Men vilka sorter ska man samodla? Ett pågående SLU- och Formasprojekt kommer ge svar.

Nyckelord

samodling, korn, ekologisk produktion

Publicerad i

Utgivare: EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion