Skip to main content
Factsheet, 2017

Svenska ekologiska linser

Carlsson, Georg

Abstract

Linser har låg stjälkstyrka och svag konkurrensförmåga och blir därför lätt övervuxna av ogräs, speciellt i ekologisk produktion. Skörden försvåras också ofta på grund av liggsäd, det vill säga att plantorna lägger sig ner mot marken. Genom att samodla linser med spannmål, till exempel havre, uppnås effektivare konkurrens mot ogräs samtidigt som linserna får stöd, så att problemen med liggsäd undviks.

Keywords

linser, samodling, ekologisk produktion

Published in


Publisher: EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/96711