Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Årsrapport SYDÄLG Öster Malma 2017/2018 : rörelse, hemområden och livsmiljöanvändning

Neumann, Wiebke; Stenbacka, Fredrik; Pettersson, Jimmy; Dettki, Holger; Edenius, Lars; Widemo, Fredrik; Singh, Navinder; Cromsigt, Joris; Ericsson, Göran

Nyckelord

älgar; rörelse; överlevnad; reproduktion; kalvar; akitivitet; GPS

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2018, nummer: 2018:3
Utgivare: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet