Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Möjligheter och hinder i inspektörers yrkesroll : med speciellt fokus på livsmedelsinspektion

Horn Af Rantzien, Katarina; Pinzke, Stefan; Lundqvist, Peter

Nyckelord

livsmedelsinspektion; arbetsmiljö; yrkesroll

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2018, nummer: 2018:5eISBN: 978-91-576-8954-2
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet