Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Varmgång, emissioner, reaktivitet och kvalitet vid lagring av pellets

Finell, Michael; Arshadi, Mehrdad; Jonsson, Carina; Segerström, Markus; Larsson, Ida; Pushp, Mohit; Lönnermark, Anders

Nyckelord

bränslepellets; lagring; sågspån; tall; gran; självuppvärmning; reaktivitet; avgasning; pelletskvalitet, produktionsparametrar, fukthalt

Publicerad i

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2018, nummer: 2018:14Utgivare: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet