Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2018

"Superbroccolin" Beneforte : kvalitetsegenskaper under svenska odlingsförhållanden

Gustavsson, Karl-Erik; Mogren, Lars; Olsson, Marie; Gustavsson, Karl-Erik

Keywords

crop husbandry; broccoli; health

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:16
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet