Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2018Öppen tillgång

"Superbroccolin" Beneforte : kvalitetsegenskaper under svenska odlingsförhållanden

Gustavsson, Karl-Erik; Mogren, Lars; Olsson, Marie; Gustavsson, Karl-Erik

Nyckelord

crop husbandry; broccoli; health

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2018, nummer: 2018:16Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet