Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2017Öppen tillgång

Räkna på klimatnyttan av skoglig bioenergi : en fallstudie av biodrivmedel tillverkat av svartlut

Ahlgren, Serina; Bernesson, Sven; Roos, Anders

Nyckelord

klimat; livscykelanalys; systemgränser; koldioxid; biobränsle

Publicerad i

Fakta. Skog
2017, nummer: 2017:13
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet