Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Prediktion av artförekomster i gräsmark : En pilotstudie för att testa olika prediktorer och modellverktyg

Grandin, Ulf; Djodjic, Faruk; Glimskär, Anders

Nyckelord

artfördelningsmodeller; artförekomst; gräsmark

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2018, nummer: 2018:12
Utgivare: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet