Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2006Vetenskapligt granskad

Male-biased sex ratios and vitellogenin induction in zebrafish (Danio rerio) exposed to pulp mill effluent

Örn, Stefan; Svenson, A; Viktor, T; Holbech, H; Norrgren, Leif

Publicerad i

Archives of Environmental Contamination and Toxicology
2006, Volym: 51, sidor: 445-451
Utgivare: Springer Verlag (Germany)