Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2006

Kalkning återskapar skogssjöars vattenvegetation

Östlund, Mikael; Hallin, Ann-Katrin

Nyckelord

försurning; kalkning; fortlöpande miljöanalys

Publicerad i

Miljöaktuellt
2006, nummer: nr 3 2006Utgivare: Naturvårdsverket