Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Nulägesbeskrivning, fallstudier, metoder och verktyg för ekosystembaserad fiskförvaltning

Bryhn, Andreas; Bergek, Sara; Wennhage, Håkan

Nyckelord

ekosystembaserad; förvaltning; ekosystemansatsen; nulägesbeskrivning

Publicerad i

Aqua reports
2018, nummer: 2018:20
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet