Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2018Öppen tillgång

Future plastics from potato and wheat : let the chemistry “play”

Kuktaite, Ramune; Muneer, Faraz; Newson, William; Hedenqvist, Mikael S.; Johansson, Eva

Nyckelord

potato; wheat; plant breeding

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2018, nummer: 2018:18
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap