Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel1990Vetenskapligt granskad

Autoradiography of 3H‐α‐Fluoromethyl Histidine in Mice: Correlation with the Kidney Histidine Decarboxylase Activity

HAMMAR, L; HENNINGSSON, S; HENNINGSSON, AC; APPELGREN, LE; TJALVE, H; KOLLONITSCH, J

Publicerad i

Pharmacology & Toxicology
1990, Volym: 67, nummer: 1, sidor: 61-68
Utgivare: MUNKSGAARD INT PUBL LTD

   SLU författare

   • Tjälve, Hans

    • Institutionen för farmakologi och toxikologi, Sveriges lantbruksuniversitet

   UKÄ forskningsämne

   Patobiologi

   Publikationens identifierare

   DOI: https://doi.org/10.1111/j.1600-0773.1990.tb00783.x

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/97424