Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Brev1980Vetenskapligt granskad

Whole Body Autoradiography of 3H‐ and 125I‐Labelled Calcitonin in Young Rats

FORSLUND, K; SLANINA, P; STRIDSBERG, M; APPELGREN, LE

Publicerad i

Acta Pharmacologica Et Toxicologica
1980, Volym: 46, nummer: 5, sidor: 398-400
Utgivare: MUNKSGAARD INT PUBL LTD

    UKÄ forskningsämne

    Farmakologi och toxikologi

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/97460