Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel1978Vetenskapligt granskad

Autoradiographic Studies of 3H‐estramustine in the Rat Ventral Prostate

APPELGREN, LE; FORSGREN, B; GUSTAFSSON, JA; POUSETTE, A; HOGBERG, B

Publicerad i

Acta Pharmacologica Et Toxicologica
1978, Volym: 43, nummer: 5, sidor: 368-374
Utgivare: MUNKSGAARD INT PUBL LTD

    UKÄ forskningsämne

    Farmakologi och toxikologi

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/97461