Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Fritidsfiske inom fisk-, havs- och vattenförvaltningen : Nationell plan för datainsamling

Sundblad, Göran; Sundelöf, Andreas; Ovegård, Maria; Karlsson, Martin; Blomqvist, Gustav; Carlstrand, Håkan; Thörnqvist, Stig

Nyckelord

adaptiv förvaltning; beståndsunderlag; ekosystemansats; fiskeförvaltning; fångster; landningar; metoder; miljöövervakning

Publicerad i

Aqua reports
2018, nummer: 2018:22ISBN: 978-91-576-9616-8, eISBN: 978-91-576-9617-5
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser