Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Expeditionsrapport IBTS, augusti 2018

Bland, Barbara; Hjelm, Joakim

Sammanfattning

Havsfiskelaboratoriets trålexpeditioner i Västerhavet (Skagerrak och Kattegatt) genomförs två gånger årligen, i kvartal 1 och 3. Fisket utförs med den franska bottentrålen GOV.

Under denna expedition gjordes totalt 45 giltiga tråldrag i hela området,  26 i Skagerrak och 19 i Kattegatt. Som del i IBTS-arbetsgruppens undersökning om ny förkortad standardiserad tråltid och kvantifiering av eventuella fångster under sättning och halning utfördes försök i anslutning till två standardstationer.

Totalt fångades 6,9 ton sill, 6,4 ton skarpsill  och 160 kg torsk. Viss rekrytering  till 0-gruppen i Kattegatt kan ses för sillen; skarpsillen visar en kraftig uppgång vilken domineras av Kattegatts 1-åringar medan torskfångsten var generellt låg med svag rekrytering i både Skagerrak och Kattegatt. Biologiska parametrar på individnivå samlas in på sill- och torskfiskar samt några plattfiskar. Totalt provtogs 3 712 individer från 11 olika arter med avseende på ålder och könsmognad.

Nyckelord

fisk; beståndsuppskattning; Skagerrak; Kattegat

Publicerad i

Aqua reports
2018, nummer: 2018:19
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet