Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Proceedings (redaktörskap)2018Öppen tillgång

Proceedings of the 9th Nordic Feed Science Conference, Uppsala, Sweden


Udén, Peter (red.); Eriksson, Torsten (red.); Spörndly, Rolf (red.); Rustas, Bengt-Ove (red.); Liljeholm, Marie (red.)

Nyckelord

animal feeding; animal nutrition

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2018, nummer: 298Titel: Proceedings of the 9th Nordic Feed Science Conference, Uppsala, Sweden

Utgivare: Department of Animal Nutrition and Management, Swedish University of Agricultural Sciences