Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Teknisk rapport över genetiska analyser på varg i Sverige år 2017

Åkesson, Mikael; Danielsson, Anna; Hedmark, Eva; Öhrn, Frida

Nyckelord

DNA; analys; varg, populationsstorlek; populationstillhörighet; Skandinavien

Publicerad i


Utgivare: Grimsö forskningsstation, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet