Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2006

Ångning av jord i smala band för bekämpning av ogräs i ekologiska radodlade grödor

Hansson David, Svensson Sven-Erik

Publicerad i


Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik