Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Aluminiumbehandling av bottensedimenten i sjöarna Växjösjön och Södra Bergundasjön

Huser, Brian; Köhler, Stephan

Nyckelord

Växjösjön; Bergundasjön; aluminiumbehandling; bottensediment; miljökonsekvenser

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2018, nummer: 2018:14