Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2019Öppen tillgång

Kol och kväve i mark och grödor i försök med monokulturer och växtföljder : en delstudie inom projektet climate cafe

Palmborg, Cecilia

Nyckelord

kolhalt i marken; kvävehalt i marken; kvävefixering; proteinhalt i vall; monokulturer; korn; potatis; rajgräs; foderraps; havre; ärt; vall; växtföljd

Publicerad i

Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2019, nummer: 2019:2
Utgivare: Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

   SLU författare

  • Palmborg, Cecilia

   • Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Jordbruksvetenskap

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/98571