Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2018

Faktablad för att bedöma god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen. 1.2F Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – abborre och skrubbskädda (Östersjön)

Olsson, Jens; Ericson, Ylva; Bergström, Lena; Åström, Mårten; Gunnartz, Ulrika; Häubner, Norbert; Zweifel, Ulla Li

Publicerad i


Utgivare: Havs- och vattenmyndigheten