Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2018Öppen tillgång

Rekommendationer för informationsmöten i problemsituationer med rovdjur

Frank, Jens; Andersson, Linda; Edvall, Marie; Falkevik, Maria; Flykt, Anders; Hallgren, Lars; Johansson, Hans; Johansson, Maria; Kjällander, Mia; Nordin, Hans; Schneider, Michael; Stoen, Ole-Gunnar; Wetterin, Anders

Nyckelord

rekommendationer; informationsmöten; rovdjur

Publicerad i

Vilt och tamt fakta: ett faktablad från Viltskadecenter och SLU
2018, nummer: 2018:3Utgivare: Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation, Sveriges lantbruksuniversitet