Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2017

Studie av växtskyddsmedels stabilitet i honungsbin samt av individvariation i fältexponering

Jonsson, Ove; Kreuger, Jenny

Nyckelord

bin; växtskyddsmedel; invidvariation; stabilitetsutvärdering

Publicerad i

CKB rapport
2017, nummer: 2017:1
ISBN: 978-91-576-9368-6, eISBN: 978-91-576-9369-3
Utgivare: Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, Sveriges lantbruksuniversitet