Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Identifiering av vattenskyddsområden med låg risk för påverkan av växtskyddsmedel

Jarvis, Nicholas; Gönczi, Mikaela; Kreuger, Jenny

Nyckelord

vattenskydd; växtskyddsmedel; föroreningar

Publicerad i

CKB rapport
2018, nummer: 2018:1ISBN: 978-91-576-9558-1
Utgivare: Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB), Sveriges lantbruksuniversitet