Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2019

Digitaliserad grisproduktion : hur långt har vi kommit och hur går vi vidare?

Guzhva, Oleksiy; Rørvang, Maria Vilain

Nyckelord

grisproduktion; digitalisering

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2019, nummer: 2019:5
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet