Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Mervärden som konkurrensmedel : affärsmodeller och kompetenser för framgångsrika mervärdesstrategier

Fernqvist, Fredrik; Karlsson, Ove; Sadovska, Vera

Nyckelord

mervärden; lönsamhet; konkurrenskraft; mervärdesstrategier; landsbygdsprogrammet; kompetensutveckling

Publicerad i

SLU Future Food Reports
2018, nummer: 2eISBN: 978-91-576-9606-9
Utgivare: SLU Future Food, Sveriges lantbruksuniversitet