Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2018

The Scandinavian brown bear research project : final report: 2015-2017

Swenson, Jon E.; Kindberg, Jonas

Publicerad i

Rapport från det Skandinaviska björnprojektet
2018, nummer: 2018:1
Utgivare: Scandinavian Brown Bear Research Project