Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Fjärranalysforskning på Remningstorp – exempel från SLU

Olsson, Håkan; Lindberg, Eva; Wallerman, Jörgen; Holmgren, Johan

Nyckelord

Remningstorp, Fjärranalys, laser, radar, satellit, skogliga skattningar

Publicerad i

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2018, nummer: 479
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet