Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2018Öppen tillgång

Transportation Costs from Forest to Industry

Berg, Simon; Athanassiadis, Dimitris

Nyckelord

Finnish Botnia Atlantica area; transportation costs; forest biomass; logging residue; Sweden

Publicerad i

BioHub Infosheet
2018, nummer: 15
Utgivare: BioFuel Region