Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2018Öppen tillgång

Ozon som behandling för att minska lagringsskador på äpple

Olsson, Marie; Gustavsson, Karl-Erik

Nyckelord

äpplen; ozonbehandling; lagringsskador

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2018, nummer: 2018:21Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap