Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Nästa steg för ekologiskt lantbruk i Sverige : reflektioner från dialogsamtal

Stenius, Tove; Wivstad, Maria; Röös, Elin

Keywords

ekologiskt lantbruk; Sverige

Published in


Publisher: EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet